Begroting 2020

Programma 1: Bestuurlijk domein

Algemeen

Het Bestuurlijk domein omvat de onderdelen bestuur, samenwerking, dienstverlening, economische zaken, veiligheid, vergunning en handhaving. Belangrijke opdrachten binnen dit domein zijn het intensiveren van zowel de regionale samenwerking als de digitale dienstverlening.
Daarnaast wordt een verdere ontwikkeling en invoering van de Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) verder ondersteund. Fysieke veiligheid en de veiligheidsbeleving van de inwoners vraagt continue aandacht en inzet van middelen.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 8.328

8,5 %

Baten

€ 1.439

1,5 %

ga terug