Begroting 2020

A Lokale heffingen

Algemeen

De paragraaf Lokale heffingen bevat de volgende onderdelen:

  • Het totaaloverzicht van lokale heffingen.
  • Het beleid ten aanzien van lokale heffingen.
  • De ontwikkeling van de lokale lastendruk op hoofdlijnen.
  • Beleidsmatige en financiële onderbouwing van de kostendekkendheid van de heffingen.
  • Het kwijtscheldingsbeleid.
ga terug