Begroting 2020

C Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Doelstelling van de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen is het verstrekken van inzicht in de onderhoudstoestand en de kosten van de kapitaalgoederen die in eigendom zijn van de gemeente. Deze gemeentelijke kapitaalgoederen moeten worden onderhouden en op termijn worden vervangen.

ga terug