Begroting 2020

D Financieringen

Algemeen

De paragraaf Financieringen bevat de volgende onderdelen:

  • Kasgeldlimiet.
  • Renterisiconorm.
  • Liquidatieplanning en financieringsbehoefte.
ga terug