Begroting 2020

Personeel en arbeidskosten

De formatie en de personele kosten zijn als volgt:

Tabel: Formatieplaatsen

Opmerkingen bij het overzicht:

  • Onderdeel B&W is niet meer opgenomen in de tabel Formatieplaatsen.
  • De formatie voor onderdeel Management en Control in 2018 en 2019 betreft de organisatie-onderdelen BMO en Concerncontrol. Met ingang van 2020 betreft dit het Managementteam, de teamleiders en Concerncontrol.

Formatie per organisatie-onderdeel

Werkelijk 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Griffie

0,8

1,8

3,5

3,5

3,5

3,5

Management en Control

10,2

11,6

18,2

18,2

18,2

18,2

Sociaal domein

68,3

74,3

72,8

72,8

72,8

72,8

Fysiek domein

82,1

80,5

78,9

78,9

78,9

78,9

Bedrijfsvoering

66,1

66,4

67,8

67,8

67,8

67,8

Totaal

228

235

241

241

241

241

Tabel: Loonkosten per organisatie-onderdeel

Opmerkingen bij het overzicht:

  • De loonkosten zijn voor 2020 aangepast met de uitkomsten uit het CAO-akkoord dat is afgesloten. Voor de  volgende jaren is een indexatie toegepast van 2,25%.
  • Onderdeel B&W is niet meer opgenomen in de tabel Loonkosten per organisatie-onderdeel.
  • De loonkosten voor onderdeel Management en Control in 2018 en 2019 betreffen de organisatie-onderdelen BMO en Concerncontrol. Met ingang van 2020 betreft dit het Managementteam, de teamleiders en Concerncontrol.

Bedragen x € 1.000

Totaal salarissen en sociale lasten

Loonkosten per organisatie-onderdeel

Werkelijk 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Griffie

89

152

299

306

312

319

Management en Control

1.020

1083

1.893

1.935

1.977

2.021

Sociaal domein

4.954

5.519

5.319

5.436

5.556

5.678

Fysiek domein

5.078

5.421

5.225

5.340

5.457

5.577

Bedrijfsvoering

4.637

4.968

4.992

5.102

5.214

5.329

Totaal

15.778

17.143

17.728

18.119

18.516

18.924

De loonkosten zijn als volgt in de begroting toegerekend aan de programma's en de overheadkosten.

Tabel: Loonkosten toegerekend aan de programma's

Bedragen x € 1.000

Verdeling loonkosten en formatie programma's

Loonkosten Werkelijk 2018

Formatie Begroot 2019

Loonkosten Begroot 2019

Formatie Begroot 2020

Loonkosten Begroot 2020

Bestuurlijk domein

2.252

33,4

2.417

30,0

2.347

Sociaal domein

4.329

63,6

4.592

65,7

5.097

Fysiek domein

3.074

51,2

3.272

52,3

3.464

Algemene dekkingsmiddelen

244

4

262

4

276

Overhead

5.879

82,6

6.600

89,0

6.544

Totaal

15.778

235

17.143

241

17.728

ga terug