Begroting 2020

Geprognosticeerde balans

Algemeen

Voor een goed inzicht in de financiële positie van de gemeente is de prognose van de balans een belangrijk middel. Deze prognose is als volgt weergegeven en gebaseerd op de hiervoor opgenomen overzichten van de paragraaf Financiering, de investeringen, reserves en voorzieningen.

ga terug